Μενού Κλείσιμο

Σύντομο Ιστορικό


  • Το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 561/1985 (ΦΕΚ 199/27-11-1985, τ. Α΄).
  • Βάσει του Π.Δ. 100/2013 (Φ.Ε.Κ. 135/5.6.2013, τ. Α΄) το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ.