Μενού Κλείσιμο

Διοίκηση του Τμήματος

  • Συνέλευση του Τμήματος
  • Γενική Συνέλευση του Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου
  • Πρόεδρος Τμήματος: Μαρία Π. Τζαμτζή
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νικόλαος Δ. Κούβακας
  • Διευθυντής του Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου: Φώτης Ν. Κουμπουλής