Μενού Κλείσιμο

Ακαδημαϊκό Προσωπικό


Φώτης Ν. Κουμπουλής
Καθηγητής
Απόστολος Λερός
Καθηγητής
Μαρία Τζαμτζή
Καθηγήτρια
Χαράλαμπος Τσίτουρας
Καθηγητής
Δημήτριος Καρράς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νικόλαος Κούβακας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σπυρίδων Δεπούντης
Επίκουρος Καθηγητής
Νικόλαος Κατέβας
Επίκουρος Καθηγητής
Χριστόφορος Οικονομάκος
Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Παναγιωτάκης
Επίκουρος Καθηγητής
Μιχαήλ Σκαρπέτης
Επίκουρος Καθηγητής
Βασιλική Σταυροπούλου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Τζιεράκης
Επίκουρος Καθηγητής
Δημήτριος Φραγκούλης
Επίκουρος Καθηγητής
Γεώργιος Γιάνναρης
Καθηγητής Εφαρμογών
Αντώνιος Κούκος
Καθηγητής Εφαρμογών