Μενού Κλείσιμο

Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου


Τα γνωστικά πεδία του Τομέα Αυτομάτου Ελέγχου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μοντελοποίηση συστημάτων, την ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων ελέγχου: κλασσικών, μοντέρνων, μονομεταβλητών, πολυμεταβλητών, στατικών, δυναμικών, βέλτιστων, στοχαστικών, ολισθαινόντων τρόπων, εύρωστων, προσαρμοστικών, συγκεντρωμένων, κατανεμημένων, λογικών, ευφυών, υβριδικών, διακριτών συμβάντων, ασαφών, νευρωνικών, γενετικών, κ.λ.π. και με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές αυτοματισμού για ρομποτικά συστήματα, χημικά βιομηχανικά συστήματα, βιομηχανικές διεργασίες, βιομηχανικές κατεργασίες, περιβαλλοντικές διεργασίες, συστήματα αεροσκαφών, συστήματα αυτοκινήτων,  συστήματα πλοίων, συστήματα κυκλοφορίας, συστήματα ποιότητας και προτύπων, συστήματα παραγωγής και διανομής ενέργειας, γεωπονικά συστήματα, θερμοκήπια, γεωργικά μηχανήματα, συστήματα αρδεύσεων, συστήματα ύδρευσης, συστήματα διοίκησης, ηλεκτρομηχανικά συστήματα, υδραυλικά και πνευματικά συστήματα, οικονομικά συστήματα, συστήματα πληροφοριών, διαδικτυωμένα συστήματα, διαδίκτυο των πραγμάτων, κυβερνοφυσικά συστήματα, συστήματα διαχείρισης γνώσης, βιοϊατρικά συστήματα, συστήματα καθοδήγησης και πλοήγησης, συστήματα μετρήσεων, συστήματα ασφάλειας, κλπ.