Μενού Κλείσιμο

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών


Ο Στόχος του Τμήματος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, δεοντολογία και συνείδηση του κλάδου έτσι ώστε να είναι περιζήτητοι στην αγορά και να συνεισφέρουν θετικά και με αυτοπεποίθηση στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών μονάδων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν στη Σχεδίαση Αυτοματισμών (με ιδιαίτερη έμφαση στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς και τον Έλεγχο με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης) θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες στους ακόλουθους τομείς:

 • Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες)
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα)
 • Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών)
 • Ιατρικοί Αυτοματισμοί
 • Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Τεχνολογικές Υπηρεσίες (Σύμβούλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων)
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων (Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics)
 • Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems)
 •  Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας
 • Βιομηχανικά Δίκτυα, Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Βιομηχανικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι)

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα. Τα πρώτα επτά εξάμηνα αποτελούνται από Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας και Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τα μαθήματα αποτελούνται από Θεωρητικές ώρες, Ασκήσεις πράξεις και Εργαστηριακές ώρες. Στο τελαιυταίο εξάμηνο σπουδών οι σπουδαστές πρέπει να ολοκληρώσουν με επιτυχία Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική άσκηση έχει σαν στόχο την ουσιαστικότερη αφομοίωση των επιστημονικών θεμάτων και αντικειμένων του Αυτοματισμού μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης, την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων σπουδαστών του Τμήματος Αυτοματισμού και την ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών, δημιουργώντας αμφίδρομους κόμβους ενημέρωσης.

Για το ισχύον πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ.