Μενού Κλείσιμο

Εξαμηνιαία Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Άσκηση στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, δεοντολογία και συνείδηση του κλάδου έτσι ώστε να είναι περιζήτητοι στην αγορά και να συνεισφέρουν θετικά και με αυτοπεποίθηση στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών μονάδων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν στη Σχεδίαση Αυτοματισμών (με ιδιαίτερη έμφαση στους Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς και τον Έλεγχο με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης) θα τους επιτρέψουν να εργαστούν ως υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ή και επιχειρηματίες στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Βελτίωση της απόδοσης Βιομηχανικών και άλλων παραγωγικών μονάδων (αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, απαλλαγή των ανθρώπων από επικίνδυνες και κοπιαστικές εργασίες)
 • Έλεγχος οχημάτων και κυκλοφορίας (Ναυτιλία, αεροπλάνα, αυτοκίνητα, τρένα, Ασφαλής και άνετη πορεία, αποφυγή ατυχημάτων, μείωση χρόνου διαδρομής, οικονομία ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος, βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα)
 • Αυτόματα Συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Έξυπνα κτίρια, Ρύθμιση θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού και φωτεινότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, έλεγχος συσκευών)
 • Ιατρικοί Αυτοματισμοί
 • Ποιοτικός Έλεγχος, Συντήρηση Εξοπλισμού και Διασφάλιση Ποιότητας στον Αυτοματισμό
 • Τεχνολογικές Υπηρεσίες στον Αυτοματισμό (Σύμβούλοι Επιχειρήσεων και Διαχειριστές Έργων)
 • Πληροφορικά συστήματα για λήψη αποφάσεων αυτοματοποίησης (Πληροφορικά Συστήματα Εξόρυξης Δεδομένων για Μάρκετινγκ και Προώθηση Προϊόντων (Data Mining Information Systems for Database Marketing – Data Segmentation – Data Analysis, Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας, Logistics)
 • Αυτόματα Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου Πρόσβασης Χώρων (Security and Access Control Systems)
 • Εκπαίδευση, Έρευνα και μεταφορά Τεχνογνωσίας στον Αυτοματισμό
 • Βιομηχανικά Δίκτυα, Δίκτυα Πραγματικού Χρόνου, Διαδίκτυο των Πραγμάτων
 • Εποπτεία και έλεγχος διαχείρισης φυσικών πόρων (βιολογικοί καθαρισμοί, απόβλητα, επικίνδυνα φορτία, αέριοι ρύποι)

Η επίδοση των σπουδαστών στους παραγωγικούς φορείς αξιολογείται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και τον επόπτη από το φορέα απασχόλησης και με αμφίδρομη συνεργασία τα μέχρι τώρα αποτελέσματα επίδοσης, συνεργασίας, απόδοσης, εξοικείωσης και ήθους κρίνονται ικανοποιητικά.

Για να κατεβάσετε το βιβλίο πρακτικής πατήστε εδώ.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών στο έργο «Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 (Επικαιροποίηση)

Διαδικασία ενστάσεων στο έργο «Πρακτική Άσκηση του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας του Υποέργου 4 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας», της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032778 (Επικαιροποίηση)

Οι τελικοί πίνακες επιλογής φοιτητών καθώς και οι διαθέσιμες θέσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα που διατηρεί το γραφείο πρακτικής άσκησης και συγκεκριμένα:

Για το Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
https://praktiki.teiste.gr/?cat=117

Χρήσιμα Έγγραφα:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ενημέρωση ΠΠΣ Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
Αίτηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ
Αίτηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Βεβαίωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση μέσω ΟΑΕΔ
Βεβαίωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ