Μενού Κλείσιμο

Τομέας Λογισμικού και Υλικού Συστημάτων Αυτοματισμού


Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Λογισμικού και Υλικού Συστημάτων Αυτοματισμού περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και τις τεχνικές ανάλυσης και εφαρμογής υπολογιστικού και ηλεκτρονικού υλικού σε συστήματα αυτοματισμού. Ειδικότερα περιλαμβάνει: συστήματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστών, κατανεμημένα και ολοκληρωμένα υπολογιστικά συστήματα, συστήματα πραγματικού χρόνου, ψηφιακά συστήματα, σχεδίαση συνδυαστικών και ακολουθιακών λογικών συστημάτων, αναλογικά ηλεκτρονικά συστήματα, επεξεργασία σημάτων και εικόνων, συστήματα ασφάλειας πληροφοριών και κρυπτογραφίας, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, δομές και βάσεις δεδομένων, δίκτυα Η-Υ, αρχιτεκτονική Η-Υ.