Μενού Κλείσιμο

Ιωάννης Σιγάλας

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

  •   isigalas@teiste.gr
  •   Τ.Κ. 34400 , Θέση Σκληρό – Ψαχνά, Εύβοια
  •     (+30) 22280-99674
  • Κτήριο Β Αίθουσα 009

Σύντομο Βιογραφικό