Μενού Κλείσιμο

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Ηλεκτρικές Μετρήσεις 2 0 2
Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο 3 1 3
Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Η-Υ 3 2 0
Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική 2 0 2

Επιλογής Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Ποιοτικός Έλεγχος 2 2 0
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 2 0 2