Μενού Κλείσιμο

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός 5 1 2
Φυσική 3 1 0
Δομημένος Προγραμματισμός Η/Υ 2 0 2
Σχεδίαση Συνδυαστικών Λογικών Συστημάτων 2 0 2

Επιλογής Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Επιστήμη και Άνθρωπος 4 0 0
Διοίκηση Επιχειρήσεων 4 0 0