Μενού Κλείσιμο

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Κατανεμημένα Συστήματα Eλέγχου 3 1 2
Ανάλυση και Σχεδιασμός Τεχνοοικονομικών Συστημάτων 3 0 0
Μηχατρονική 2 0 3

Επιλογής Υποχρεωτικά

Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Έλεγχος και Προγραμματισμός Ρομπότ 2 1 2
Σχεδίαση με χρήση υπολογιστή (CAD) και Δίκτυα Παραγωγής (CAM) 2 1 2
Τίτλος Ώρες Θεωρίας Ώρες ΑΠ Ώρες Εργαστηρίου
Συστήματα Ελέγχου για Καθοδήγηση και Πλοήγηση 2 1 2
Ευφυής Έλεγχος 2 1 2